Slova v prach


Slzy se valí.
Dech není.
Žádné znamení.
Prázdno.

Smutné dění.
Lidí odcházení.
Už nepíšu.
Jen sebe drolím.
Den utíká.

I dýchat se bojím.
Křeč a nesním.
Budoucnost nevím.
Marnou nadějí se živím.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *