Nežijeme. Nebo ano?


Zavři oči lásko
a vnímej jen nás dva.
Představ si tu hromadu
těl mrtvých.
Krev,
která pod námi protéká.

Pociť tu rozkoš
našeho spojení,
každého doteku.
Slast
z onoho okamžiku – harmonie.
Kdy jsme tu jen my dva
oblkopení krví
A koupeme se v tom, co bylo lidské
Milujeme se.
Žijeme.
Jsme.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *