tvé jméno


Vykřikl někdo nocí tvé jméno
to nejkrásnější jaké znám
něčí hlas rozezvučil němé lesy
jako by zde andělé postavili chrám
Položím hlavu na tvou hruď
abych vřelé srdce slyšel tlouci
něčí hlas mi lásku rozmlouval
dokud plamen nezažehne duše vroucí
22.sprna 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *