Se západem slunce


Procházím ulicemi
z bílých cest
V uších hrající tóny
Směrujíc mě vpřed
Míjím lidi
Jednoho po druhém
Zamilované páry
V srdci mám stesk

Pozoruji slunce, jak za obzor zapadá
Obloha rudne a mé srdce se rozpadá
Sám
Jsem tu tak sám
Jsi příliš daleko a má duše tu tíhu jen těžko snáší
Vždyť každý další večer mi slzy do očí vnáší
Už dávno světu vládne tma a nebe je poseté stovkami hvězd
Možná to zní pošetile, ale nemohu se dočkat návratu zpět

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *