V noci jsem sám


***
Sám,
jen s obrazem tvé tváře v mysli,
jako další ze světa snílků,
nocí se toulám s myšlenkami,
jež ožijí ve světle zítřků.
***

Stříbrem má samota zazvoní
a s tvou přítomností ožiji.
***
A až zhasne svíčka
a roztančí se tma,
ve chvilce prchající,
zavřu víčka svá,
a ve vlnách zmítajících se ve větru
vzlétne k tobě můj polibek.
*Polibek tmy toužící po světlu*
***
Lásko,
jsi všude,
ve verších i v životě..
***
Jsi moje
vždyť to už víš
***************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *