Poklekám před tebou..


Nesu ti lásko,
na cestě k tobě,
vše,
co smysl má
v této nelehké době..
Nesu ti vůli
a víru v tebe..

Nesu ti všechny
kousky sebe,
které někdy
jak prach se drolí
z osudu ran,
co v hloubi mne
i za druhé bolí..
Nesu ti lásko úsměv,
co hřeje i pro dny,
kdy život
bídu dnů seje..
To vše nesu ti
ve svých
dlaních..
Poklekám před tebou..
Před tebou,
lásko,
se skláním..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *