Výňatek z mé mysli


Slova stále dokola
obklopují mou mysl
a tak s citem uvnitř sebe
vtěsnám je teď na list papíru

Nezaszavitelný gejzír
amazónský vodopád
tisícileté stromy
koruny
jenž až do mraků sahají
zpěv ptáků
a roj motýlů
v harmonii všeho
do skládačky zapadají
nabízí mi toho mnoho
avšak mé city jen po tobě volají
když …
Sleduji Tvé krásné oči
Jak neposedně tu hru hrají
Když na mě s vášní toužebnou
Z Tvé andělské tváře koukají
Sleduji Tvé krásné rty
Jenž nepřestajív na Tvých rtech kouzelných
Usmíváš se vážně krásně
Nu.. asi mě chceš sníst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *