Má prosba.


Satane, propůjč mi svou moc,
kouzla, moudrost a nezlomnou nenávist k bližnímu!
Dej mi sílu a vitalitu!
Zříkám se všech svých kladů,
všech pochybných ctností
a žádám si od Lucifera vládu
nad osudem svým i svých nepřátel!

Propůjč mi slastné rozkoše sexu,
extáze chlípnosti a lakoty!
Chci být dlouho mladý a živý!
S pomocí Tvou bouřícími vichry
se přebrodím přes zmírající trosky bdělého svědomí a poctivosti!
Dej mi věčné mládí a dlouhý věk,
zbavuj mě omylnosti dobrého
a naplň mně neomylnou mocí všeho Zlého a Temného,
co mě posílí a uzdraví,
ať miluji sebe sama bouřlivě
bez omezení a zákazů,
ať sebeláska ve mně se hrotí
a chrámy duše a sloupy práva všech spravedlivých ať tato kvalita
Tebou zhoubně vyvolená bortí!
Špatný a proradný chci být
v Temnotě pekelného ohně a síry
radostně věčně pak po smrti
ve Tvé náruči dlít!
Satane vyslyš mě,
Satane smiluj se nade mnou,
Satane sešli zkázu na ty, kdo špatnosti se vzpírají,
znič ty, kdo neřest trestají
a ctnost pokrytecky velebí!
Satane smiluj se! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *