Nedělní pocit


Kde vzala se ta touha
touha po tobě
po ženě
jenž vlastně ani neznám
a přesto si mě okouzlila
jediným pohledem
a něžností
jenž v tobě vzkvétá
a tvá krása
možná že jí odmítáš
já však skrze tvou zeď jí vidím
a ty, jako růže smělá
zajisté krásně voníš

jen si přičichnou
přitulit
obejmout
do tvé náruče jako klíč do zámku zapadnout
a stále v něm
napořád

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *