Víc než jen sen


Minuta ticha
zpráva
jenž utišila mé srdce
aby pak
znovu probudila cit v něm
Cit jenž patří tobě
princezně
však ne z pohádek
nýbrž z myšlenek
a snů
uvnitř mě skryté
tiše toužící
po tobě
V představách jemný dotek
tvé jemné pokožky
a žít jen pro ten úsměv
kouzlící na tvých rtech

Teď už jsem přesvědčen
nenechám to pouhým snem
chci ho vidět i přes den
být toho zázraku svědkem
a důvodem
tvé radosti
Chci být tvé štěstí
které tě potěší
jen pouhou přítomností
Teď už věřím
v nás

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *