Přízrak


Zrozen z víru vášní jest a tuh.

Mihotá se v nočním svitu hvězd.
Hrozný je, však září jako Bůh.
Silné ruce zlostí svírá v pěst.

Povstal neklidného spánku druh.
Sen, jemuž vznešená chybí čest.
Teď i ten nejodvážnější duch
se strachem svým nechá trpně nést.
Vydechuje otrávený vzduch,
hněvem strašným boří veže měst,
kolem pasu ohnivý má kruh
jeho slova krutá, samá lest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *