V prach..Vskutku mě děsí
mé vlastní myšlenky
kde se mi berou
proč je to těžky?…..Živote děsný!
Život mě nebaví
neumí prohrávat
a nutí nás
trpět v týbolesti
Na srdci žal
a v mysli zmatek
smrt jenž začerňuje
oči a tváře lidí
Už ti nenaslouchám
bojím se, co bude dál
a cítím se tak sám
viním jen sebe
ztrouchnivělá těla
leží pod křížem
,,odpočívej v pokoji”
a na tento svět se už nevracej
Slova se stáčí
když se slzami tančí
a ve mě se plaší
utíkej máš li – kam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *