Čas s tebou strávený


Mrak po mraku utíkají
do doby, než se setmí
a uběhne den
až potom si člověk uvědomí
že ho marnil jen
Já však ne
neboť využil jsem šance
strávil jsemho s tebou
a cítil se tak šťastně
dodalo mi to sílu
vůli zase žít
tvému krásnému úsměvu
podlehnout chci
čím dál víc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *