Smysl


Slova už mi nedávají smysl..
‘Miluji’ říkám ti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *