Nadpisy


Bývalé nadpisy stránky:

Možná je to jenom sen, ale stále jím jsi Ty..

Přišla abych se cítil skvěle, ale i tak je v tom velký problém..

Las pasiones son los viajes del corazón.
(Vášně jsou cesty srdce.)

Sice už tě nevídám, ale ve snech jsem s tebou stále..

…A tak jako nemůže být štěstí bez smůly, tak ani naopak...

Právě to důležité bývá schované, proto je třeba hledat

Stále v duchu dofám, že to jednou všechno pochopíš

Když můžete žít věčně, pro co žijete?

Není dobro ani zlo. Je jen moc, a lidé natolik slabí, aby o ni usilovali.

Art never comes from happiness